Отворено писмо за реакция по т.нар Chat Control

До: Постоянно представителство на Република България към ЕС


Относно: (“e-Privacy Derogation”) Гласуване в съвета на Европа (COREPER 2) утре (19 юни) – (2002/58/ЕО)

Уважаеми господин Александров,


В момента Европейският парламент води преговори за дерогация от т.нар. директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (2002/58/ЕО) със заявеното намерение за „борба със сексуалните посегателства срещу деца в интернет“. Прилагането на тази инициатива ще доведе до масово безразборно проверяване на всички лични съобщения, чатове и имейли за подозрително съдържание.

С други думи, дерогацията от Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации води до премахване на цифровата тайна на кореспонденцията, която гарантира поверителността на онлайн комуникациите от 21 декември 2020 г., когато влезе в сила Европейският кодекс за електронните съобщения.

С настоящото бих искал да споделя с вас моята най-голяма загриженост във връзка с приемането на този предложен регламент.

Напълно автоматизираното използване на така наречения „изкуствен интелект“ за цялостно претърсване на частни комуникации в реално време представлява масово нарушение на основните права

Вследствие на това всички граждани потенциално могат да бъдат заподозрени в разпространяване на незаконни изображения и текстови материали без никакво основание. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз обаче постоянното и цялостно автоматизирано търсене на частни комуникации нарушава основните права и поради това е забранено (дело C-511/18, точка 192).

В същото време автоматизираното търсене на частни съобщения може да има вредни последици за лицата, които се предполага, че са защитени от регламента. Жертвите на сексуално насилие многократно са подчертавали голямото значение на каналите за поверителна комуникация. Въвеждането на автоматизирано наблюдение в реално време обаче би лишило жертвите на насилие именно от тези безопасни пространства за обмен на информация и поверителна комуникация с адвокати и терапевти.

И накрая, бих искала да насоча вниманието ви към опасностите, които крият технологиите за разпознаване на изображения и текст. По данни на швейцарската федерална полиция 90 % от съдържанието, маркирано от алгоритмите, не е криминално и показва например ваканционни снимки, направени на плажа с играещи деца. Въпреки това, дори едно необосновано криминално разследване може да разруши семейства и животи. 

Ето защо ви моля да се застъпите за запазването на основните ни права и в цифровото пространство и да гласувате против приемането на дерогацията от Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации в гласуването в Съвета на Европа утре!

Ето още няколко анализа по темата: 

https://edri.org/our-work/be-scanned-or-get-banned/

https://cdt.org/wp-content/uploads/2024/06/May-2024-CDT-Europe-Feedback-on-the-Belgian-Presidencys-compromise-on-the-Regulation-on-Child-Sexual-Abuse-Material.pdf