Позицията на България за #ChatControl

След като гласуването не се състоя, както писахме преди малко, се оптваме да разберем каква е била позицията на България, ако това гласуване беше все пак минало.

Как се взема решение за позициите на България на нови ЕС?

Според информация на МВнР:

Позициите на България, с които се представляват интересите на страната, се изготвят и одобряват от съответните ведомства в страната.

Одобряването на съгласувани позиции, в които са отчетени интересите на всички заинтересовани страни – администрация, неправителствен сектор, синдикати – се извършва от Съвета по европейските въпроси (СЕВ)

Всяко министерство е отговорно да изготви българската позиция по въпрос, който се обсъжда в Европейския съюз. Позицията се изготвя от работната група, в която влизат представители на други администрации, НПО, граждански организации и др.

Най-важните и политически решения, свързани с членството на България в Европейския съюз, се обсъждат на заседанията на Министерския съвет.

Координацията по изработването на позициите на България се извършва от две звена в администрацията:

  • Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет осъществява цялостната координация с ресорните министерства и институции в страната в областта на европейските въпроси;
  • Дирекция „Политики и институции на ЕС“, Генерална дирекция „Европейски съюз“ в Министерството на външните работи отговарят за връзките с Постоянното представителство на България към ЕС, за въпросите от компетентността на КОРЕПЕР и за отношенията с посолствата на държави членки на ЕС в България и на българските посолства в държавите членки на ЕС.

Запитване за позиция

Изпратихме искане на горните контакти + разбира се до постоянното представителство на България в ЕС за изясняване на позицията, как е взета и кои НПО са участвали в обсъждането, ако е имало такива.

Тема: Позиция на България по (2002/58/ЕО) в Coreper II
До:

Генерална дирекция „Европейски въпроси“ към МВнР
Йордан Първанов, генерален директор

Съвет по Европейските въпроси към МС


Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" към МС
Петя Василева – директор

Главен секретар на Министерския съвет
Габриела Козарева

Мисията на постоянното представителство на България в ЕС

--


Уважаеми дами и господа,

Според сайта на МВнР вие участвате в процеса на вземане на решения и в представянето им пред ЕС. 

Пиша ви във връзка с официалната позиция на България, която днес трябваше да бъде представена на срещата на Coreper II касаеща директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (2002/58/ЕО) със заявеното намерение за “борба със сексуалните посегателства срещу деца в интернет”.

Гласуването по тази точка беше отложено, защото не събра нужната подкрепа защото съдържа доста текстове, които нарушават други основни права на Европейските граждани.

Бих искал да получа информация по следните точки:

- Кога и кой е обсъждал позицията на България?

- Какво решение е взето?

- Били ли са поканени НПО (групи) в сферата на цифровите права по време на обсъждането?


Ако има механизми за получаване на тази информация без да се налага да използваме електронна поща и вече е достъпна някъде, ще ви бъда благодарен да ми дадете насоки.

Защитата на децата онлайн и сериозен въпрос, които сега минава към председателството на Унгария и отново ще се наложи да се вземат решения. Би било ползено да го направим по прозрачен начин.


С уважение и благодарност за работата, която вършите!

Богомил Шопов


------

Информация

---------
ST 11277 2024 INIT - NOTE 14/06/2024

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules to prevent and combat child sexual abuse Partial mandate for negotiations with the European Parliament
Interinstitutional file: 	2022/0155(COD)
Subject matters: 	CYBER, DATAPROTECT, CODEC, CRIMORG, COMPET, DIGIT, TELECOM, IXIM, JAI, COPEN, ENFOPOL, FREMP, MI, CONSOM
Addressee: 	Permanent Representatives Committee

-------

Ще ви държим в течение!


Comments

Вашият коментар