Свободен софтуер

Свободният софтуер е въпрос на свобода — хората трябва да са свободни да използват софтуера по всички начини, които са обществено полезни. Софтуерът се различава от материалните обекти — като столове, сандвичи и бензин — по това, че може да бъде копиран и променян далеч по-лесно. Тъкмо тези възможности правят софтуера толкова полезен. Вярваме, че потребителите на софтуер трябва да са в състояние да се възползват от тях.

Ние поддържаме следната дефиниция на понятието „свободен софтуер“, та ясно да покажем какви характеристики трябва да притежава една софтуерна програма, за да се счита за свободен софтуер. „Свободният софтуер“ е израз на свободата, а не на цената. За да разберете концепцията, мислете си за „свобода на словото“, а не „безплатен обяд“. Свободният софтуер е въпрос на свободата на потребителите да го изпълняват, копират, изучават и подобряват.

По-точно, свободният софтуер гарантира четири вида свободи на потребителите си:

  • Свободата да изпълняваш програмата както желаете — за всякакви цели (свобода №0)
  • Свободата да изучаваш как работи програмата и да я изменяш, за да отговаря на нуждите ти (свобода №1). Достъпът до изходния код е необходимо условие за това.
  • Свободата да разпространяваш копия, за да помагаш на ближния си (свобода №2).
  • Свободата да подобряваш програмата и да споделяш подобренията си с всички, за да може цялата общност да се възползва (свобода №3). Достъпът до изходния код е необходимо условие за това.

Една програма е свободен софтуер, ако потребителите имат всичките четири свободи. Прочетете много повече тук.