Да освободим форматите

Лоши практики

"Министерство на Културата"
"Търговски регистър"

Помогнете

Цел на кампанията

Сигурно всеки от вас е попадал на файл в Интернет във формат, които не може да отвори, поради факта, че не разполага с дадена програма или ако успее, то той не изглежда както трябва. Това, наистина е голям проблем на който има много лесно решение.

Какво да направим

Ако имате сайт на който има документи или изпращате информация по електронната поща (информация за пресата, оферти, документи и др.) в прикачен файл, направете така, че получателят да получи това, което сте му изпратили и му дайте възможнността да може да го прочете в каквато и среда да се намира с каквато и програма да разполага.

Как

Избягвайте използването на затворени формати като Microsoft .doc (.docx), aко все пак искате да го използвайте или си се налага, изпратете на получателя и друг формат, например *.RTF или универсалния .PDF.
Aко трябва да публикувате информация на сайта си, която да се изтегля, направете същото. Осигурете на посетителите си избор и публикувайте информацията в поне един отворен формат.
Aко искате да комуникирате с много хора, не поставяйте условия за файлови формати, които зависят от това дали потребителя има или няма определен продукт, разширете списъка на файловите формати и сложете поне един отворен формат.

Какво е отворен формат и какво не е?

Отворените формати са файлови формати, които ви дават сигурността, че всеки посетител, без значение с каква операционна система разполага и без значение какъв софтуер за отваряне на този тип файлове използва, ще може да види документа във вида в който вие сте го публикували.

Затворените формати, съответно не гарантират тази възможност. За да отворите, например един файл с .doc разширение, трябва да имате MS Office. A има и потребители и получатели които го нямат. Ако изпратите информацията а PDF или в TXT формат например, всеки би могъл да го отвори.

Софтуер за публикуване на отворени формати

Ако използвате продукти, които генерират .doc формат, можете много лесно да направите и PDF версия, която да изпратите на получателя или да публикувате на сайта си, с ето тази програма.