Да освободим форматите

Лоши практики

"Министерство на Културата"
"Търговски регистър"Помогнете

Популяризирай кампанията

Изпрати писмо на издател(ново)

Цел на кампанията

Сигурно всеки от вас е попадал на файл в Интернет във формат, които не може да отвори, поради факта, че не разполага с дадена програма или ако успее, то той не изглежда както трябва. Това, наистина е голям проблем на който има много лесно решение. Целта на тази кампания е да информира и да помага информацията публикувана от издателите да достига до повече получатели.

Ето защо се провежда тази кампания

"Министерство на Културата"
В изискванията си за комуникация с клиентите, Министерството на културата изисква следните файлови формати за комуникация, ако желаете да подадете писмена молба до виртуалното им деловодство:

" Министерство на културата приема и издава документи, подписани с универсален електронен подпис при следните условия:
1. Валидни входящи електронни документи.
Към момента валидни за МК входящи електронни документи са само документи със следните характеристики:

■ Документите са във формат:
- *.dос (Мs Word, минимална версия "ХР");
- *.хls (Мs Ехсеl, минимална версия "ХР");
- *.pdf (Аdobe Асrobat, минимална версия "6.0 СЕ");
- *.msg (МS Оutlook, Оutlook Ехргеss - минимална версия 2000/ ХР).
"
С тези изисквания, единствения начин за обикновен потребител да изпрати валиден документ е да разполага с Windows и с Microsoft Office (минимална версия XP).


"Търговски регистър"

В новия "търговски регистър" за да прочетете документ, трябва задължително да имате Microsoft Office, иначе информацията за вас, става нечитаема. Там се намират последните разпоредби за регистрация на фирми, Булстат и още много полезна информация, която трябва да е достъпна за всички.
Вижте повече, тук.